Mostra de treballs en comunitats de veïns i espais comuns.