Mostra de treballs per entitats, l’administració i edificis públics